GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ M'GAR

CHÙA HOA NGHIÊM

02 Lê Lai - Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đăk Lăk.

Sống hạnh phúc và an lạc theo lời dạy của Đức Phật

Sống hạnh phúc và an lạc theo lời dạy của Đức Phật có thể thực hiện được một cách dễ dàng là “đừng đem cho người điều mình không muốn”.Một hôm, trên bước đường giáo hóa, Ngài đi đến một ngôi làng của dân chúng Kosala tên là Veludvàra. Quần chúng Veludvàra hay tin liền đến thăm Ngài, bày tỏ ước mong được sống hạnh phúc an lạc Ngài chỉ bày cho một phương cách để thực hiện và cho lời khuyên như sau:
Trang 123