GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ M'GAR

CHÙA HOA NGHIÊM

02 Lê Lai - Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đăk Lăk.

Liên hệ

CHÙA HOA NGHIÊM - Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện CưMGar
Địa chỉ : Chùa Hoa Nghiêm, số 02 Lê Lai,  Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư MGar, Tỉnh Đăk Lăk
Đường dây nóng: 0989.310.128  |  Điện thoại: 0987.331.833
Email: hoanghiemnet@gmail.com