GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ M'GAR

CHÙA HOA NGHIÊM

02 Lê Lai - Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đăk Lăk.

Cập nhật lúc 02-12-2017 (GMT+7) -- Xem: 9943

Giỗ Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Mãn

Lễ được tổ chức vào lúc 8h30 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2017(ngày 15-10 ÂL) tại Chùa Hoa Nghiêm địa chỉ: 02 Lê Lai, Quảng Phú, huyện CưMgar.

Chư Tăng và Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đã thành kính tưởng nhớ và tổ chức giỗ Hòa thượng Thích Từ Mãn. Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng thắm tình đạo vị, nghĩa thầy trò.
Trong buổi lễ Đại Đức Thích Thiền Kim, Đại Đức Thích Thiền Hoằng cùng Chư Tăng và Phật tử tụng kinh cầu siêu và phóng sinh để cầu nguyện giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Mãn.


Đại Đức Thích Minh Đăng Cảm Niệm về Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Mãn


TIỂU SỬ

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ MÃN

1918 - 2007
 

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

- Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng.

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

- Trụ trì chùa Linh Sơn Thành phố Đà Lạt.

- Viện chủ Tịnh viện Từ Phong. 

               Tôn dung đại lão HT.Thượng Từ hạ Mãn 

 

THÂN THẾ

- Hòa thượng nối dòng Liễu Quán đời thứ 8, Húy Thượng TRỪNG hạ CHIẾU - Tự GIÁC HẠNH - Hiệu HƯNG PHƯỚC – Đạo hiệu TỪ MÃN – Thế danhHOÀNG NGỌC CHÂN. Ngài sinh ngày 20  tháng 4 năm 1918 - Mậu Ngọ - Tại làng Đại Lộc - xã Điền Lộc - huyện Hương Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ Ngài là cụ ông Hoàng Ngọc Cử, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Thừa. Hòa thượng là con thứ 5 trong một gia đình gồm 6 anh chị em, trước Ngài có 3 anh 1 chị và sau là em gái. Trong đó anh kế Ngài là Hòa thượng Thượng TRỪNG hạ PHONG Hiệu LƯƠNG ĐIỀN. 

XUẤT GIA

- Dòng họ của Hòa thượng qua nhiều thế hệ thời nào cũng có người xuất gia, chính vì vậy từ khi còn nhỏ Ngài vốn đã có hạt giống Bồ đề, nên vào năm 12 tuổi, khi duyên lành hội đủ, Ngài được phép của song thân xuất gia với Hòa thượng Tâm Khoan, Tăng cang chùa Sắc tứ Báo Quốc - Huế.

- Năm 1934 - 16 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Sa di và ban Pháp danh là Trừng Chiếu.

- Năm 1936 - 18 tuổi, Bổn sư viên tịch, Hòa thượng xin y chỉ với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Trụ trì chùa Tường Vân - Huế.

- Năm 1939 - 21 tuổi, Hòa thượng theo học trường Trung đẳng Phật học tại chùa Tây Thiên - Huế, do Sơn môn tổ chức. Trong thời gian này cũng có một trường khác tại chùa Báo Quốc do phong trào chấn hưng Phật giáo thành lập.

- Năm 1941 - 23 tuổi, Hòa thượng thọ Đại giới tại Giới đàn Thuyền Tôn. Tại giới đàn này Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Khiết được cung thỉnh làm Yết ma.

- Năm 1945, tình hình xã hội hết sức phức tạp, do ảnh hưởng của chính trị, các trường Phật học ở Huế đều tạm nghỉ, Hòa thượng về sống tại chùa Kim Tiên. Sau đó kinh tế các chùa vô cùng khó khăn, Ngài vào chùa Thiền Tôn cùng với chư Tăng lao động để thực hiện phương châm “Bất tác bất thực”.

                Chùa Linh Sơn Đà Lạt 


HÀNH ĐẠO

- Năm 1947 - 29 tuổi, Trung phần Phật học Hội bổ nhiệm Hòa thượng làm Trụ trì Chùa Linh Sơn - Đà Lạt - Tỉnh Lâm Viên và Hòa thượng Thích Thiện Minh làm giảng sư; đồng thời là Đại diện Tổng hội lãnh đạo ba tỉnh cao nguyên Nam Trung Việt.

- Năm 1948, Hoà thượng Thích Nhất Hạnh từ Huế vào, Hòa thượng cùng với Hòa thượng Thích Thiện Minh mở lớp Sơ đẳng Phật học do Hoà thượng Nhất Hạnh và Hoà thượng Thiện Minh dạy. Học Tăng gồm có: Hoà thượng Thích Minh Chiếu, trưởng lớp (hiện nay ở tại Long Thành - Đồng Nai), Hoà thượng Thích Đức Tịnh, phó lớp (ở chùa Tỉnh hội Đà Nẵng – đã viên tịch), Hoà thượng Thích Thiện Bình (hiện nay là Trưởng BTS THPG Khánh Hòa), thầy Thanh Khiết, thầy Thanh Lương tức thầy Kiến Toàn hiện nay, thầy Thanh Tịnh (đệ tử ôn Linh Quang), thầy Thanh Định (ở Bảo Lộc), chú Hiểu (đệ tử đầu tiên của Ngài).

- Trong thời gian 1948 - 1950, Hòa thượng cùng Hòa Thượng Thiện Minh thường lên xuống chùa Long Sơn - Nha Trang để giảng dạy tại trường Sơ cấp, đây là tiền thân của Phật Học Viện Nha Trang; đồng thời làm Trụ trì chùa Kỳ Viên - Nha Trang.

- Năm 1950, theo đề nghị của Hòa thượng Thiện Minh, Hòa thượng đã cùng với Chư tôn tại Đà Lạt gồm: Hòa thượng Thích Quảng Nhuận - Hòa thượng Thích Minh Cảnh - Hòa thượng Thích Bích Nguyên - Hòa thượng Thích Thiện Minh - Hòa thượng Thích Hoa Sơn ở chùa Giác Hoàng, Đơn Dương - Thầy Đăng (am bà Cai Thỏ) tập trung an cư tại chùa Linh Phong với mục đích thuyết phục Hòa thượng Bích Nguyên hiến cúng chùa Linh Phong để làm cơ sở cho Ni Bộ, vì lúc này ở Đà Lạt chưa có chùa Ni. Sau mùa an cư này Hòa thượng Bích Nguyên đã cúng chùa Linh Phong cho Hội Phật học Trung phần như đề nghị của Chư tôn đức và nhận lời mời làm Trụ trì chùa Linh Sơn. Tuy nhiên đến năm 1952 mới bàn giao.

Cùng năm này - 1950 – Hòa thượng cùng Hòa thượng Thiện Minh lập ra tờ báo Hướng Thiện, do Hoà thượng Thích Thiện Minh làm chủ nhiệm. Tờ báo chỉ hoạt động hơn một năm, tới 1951 thì đình bản.

- Năm 1952, Hòa thượng cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào Đà Lạt để chứng minh lễ đúc tượng Bổn sư và Đại hồng chung chùa Linh Sơn.

- Cùng năm này, thể theo lời mời của Thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm làm Trụ trì Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thị xã Buôn Mê Thuột. Tại đây Ngài đã lãnh đạo Tăng Ni Phật tử chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963.

- Trong thời gian Trụ trì tại đây, Hòa thượng đã đặt đá xây dựng các chùa Hoa Nghiêm, Liên Trì, Nam Thiên, An Lạc v.v..

- Năm 1964 sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập, Viện Hóa Đạo mời Hòa thượng về Sài Gòn với ý định làm Trụ trì Việt nam Quốc tự, nhưng sau đó do có nhiều biến cố xảy ra, Viện Hóa Đạo bổ nhiệm Ngài làm Trụ trì chùa Linh Sơn Đà Lạt, đồng thời làm Chánh Đại diện Thị xã Đà Lạt - tỉnh Tuyên Đức kiêm Trưởng ban Quản trị trường Bồ Đề. Từ đó đến năm 1974, Ngài đã cùng với Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Đức xây dựng các Chi, Khuôn hội và các Ký nhi viện Nhị Trưng, Kiều Đàm, Thái Phiên và Chẩn Y viện.

- Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục cho tỉnh nhà; đồng thời làm nơi để tổ chức Đại hội Giáo dục Phật giáo toàn quốc, năm 1966 Hòa thượng đã cùng Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Đức lúc bấy giờ đứng ra xây cất Giảng đường chùa Linh Sơn, nay là Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

- Năm 1973, Hòa thượng làm Phó ban Kiến đàn Đại Giới đàn Phước Huệ tại chùa Long Sơn – Nha Trang.

- Năm 1975 – Trong lúc xã hội chưa có chính quyền, nhiều nhóm lợi dụng tình hình bất ổn để hôi của, cướp bóc. Bằng uy tín của mình, Hòa thượng đã cùng nhiều nhân sĩ khác đứng ra thành lập Ủy ban Tự quản, Ngài làm Trưởng ban, nhằm bảo vệ tài sản cũng như tính mạng cho nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất, với uy tín và đức độ, Ngài là chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni Phật tử trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa thành lập.

- Năm 1980, Hòa thượng làm Phó ban Kiến đàn Đại Giới đàn Thiện Hoa tại Tổ đình Ấn Quang – Tp.HCM, do GHPGVNTN tổ chức.

- Năm 1981 (7/11/1981), khi GHPGVN được thành lập tại Hà Nội, Hòa thượng được suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung uơng GHPGVN nhiệm kỳ I.

- Năm 1982 tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Hòa thượng được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng. Kể từ nhiệm kỳ này và liên tiếp các nhiệm kỳ sau, từ 1982 – 2007, Ngài được Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử suy cử làm Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng.

- Năm 1991 trường Cơ bản, nay là Trung cấp Phật học Lâm Đồng, được thành lập, Hòa thượng được cung thỉnh làm Hiệu trưởng.

- Năm 1994, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Nhơn Thứ, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

- Năm 1997, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IV - 1997-2002 tại Hà Nội, Hòa thượng đã được Đại hội suy cử làm thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

-Năm 1998, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Trí Thủ, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

- Năm 2003, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Diệu Hoằng, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

Nhận thức rằng sức khỏe cơ thể cũng như tinh thần luôn yếu dần theo tuổi tác và thời gian, nhiều lần Hòa thượng đã có nguyện vọng thôi không tham gia vào công việc lãnh đạo nữa, nhưng do tình hình thực tế, năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2007 – 2012) một lần nữa, Ngài lại được Đại hội bầu làm Trưởng ban Trị Sự để cùng với chư Tôn đức trong toàn tỉnh thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một sứ giả Như Lai.

Trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất, Hòa thượng là nhân tố chính trong việc hình thành, xây dựng và phát triển rất nhiều ngôi chùa trong toàn tỉnh, đến nay hầu như chưa có vùng kinh tế mới nào chưa có chùa; đặc biệt, năm 1993, thể theo nguyện vọng của Hòa thượng Thích Thanh Từ, với tư cách là Trưởng ban Trị sự, Ngài đã cùng với Hòa thượng Thích Thanh Từ đứng ra vận động và xin cấp khu đất tại hồ Tuyền Lâm để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, đặt nền tảng cho sự phát triển của các Thiền viện Trúc Lâm về sau này. 

VIÊN TỊCH

Đầu đông năm 2007 - Đinh Hợi, khi những cơn gió lạnh của xứ cao nguyên bắt đầu mỗi lúc mỗi se sắt, lúc này Hòa thượng đã 90 tuổi đời, 67 tuổi đạo, tuy tinh thần còn minh mẫn nhưng sức khỏe càng lúc càng yếu, theo lẽ vô thường, sau một thời gian ngắn cơ thể mệt mỏi, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 30 tháng 11 năm 2007 tức ngày 21 tháng 10 năm Đinh Hợi, Ngài an nhiên thị tịch tại chùa Linh Sơn trong niềm kính thương vô hạn của môn đồ cùng các Tăng Ni Phật tử thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng. 

Tiếp theo Buỗi lễ Đại Đức Thích Đức Chánh - Trụ trì Chùa Pháp Âm, TP.BMTTin ảnh
Nguyễn Phương - TTTTPG DakLak

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu